Skip to main content

PROPPR [2015]

Geeft transfusie met plasma, trombocyten- en erytrocytenconcentraten in een verhouding van 1:1:1 in vergelijking met 1:1:2 een vermindering in mortaliteit bij traumapatiënten met massaal bloedverlies?

Meer lezen

CRASH-2 [2010]

Heeft vroege en korte toediening van tranexaminezuur (TXA) invloed op de mortaliteit, de incidentie van occlusieve gebeurtenissen en de hoeveelheid bloedtransfusie bij traumapatiënten met (een risico op) significant bloedverlies?

Meer lezen