Skip to main content

Fibrinogeen dosering

 • Dosering afhankelijk van de ernst van de ziekte, de locatie en ernst van de bloeding en de klinische toestand van de patiënt.
 • Dosering op basis van de fibrinogeenspiegel of ROTEM(FIBTEM)-waardes: CA5 (clot amplitude), CA10 of MCF (Maximum Clot Firmness)
 • Normale plasma fibrinogeenspiegel: 1,5–4,5 g/l
 • Kritische fibrinogeenspiegel waaronder bloedingen kunnen optreden: ca. 0,5–1 g/l. ​1​

Op basis van ROTEM

Gerichte verhoging in MCF[fib] (mm)Dosis (mg/kg BW)Dosis (g/80 kg BW)
4252
8504
12756
161008
 • Dosis fibrinogeen (g) = gerichte verhoging van A5FIB (mm) × lichaamsgewicht (kg) / 160 ​2​
  • Bij hypovolemie of actieve bloeding kan de actuele verhoging minder zijn dan berekend
  • Correctiefactor (140–160 mm kg / g) hangt af van het werkelijke plasmavolume
  • Weinig data beschikbaar voor lichaamsgewicht < 20 en > 80 kg ​3​

Op basis van plasma concentratie

De stijging van plasma fibrinogeen bedraagt ongeveer 0,15 g/l per gram fibrinogeen dat is toegediend. Bij actieve bloedingen wordt vaak een begindosis van 1-2 g gehanteerd. Bij kinderen: 20-30 mg/kg.

Referenties

 1. 1.
  Farmacotherapeutisch Kompas. Fibrinogeen. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/. Accessed March 19, 2020.
 2. 2.
  Görlinger K, Pérez-Ferrer A, Dirkmann D, et al. The role of evidence-based algorithms for rotational thromboelastometry-guided bleeding management. Korean J Anesthesiol. August 2019:297-322. doi:10.4097/kja.19169
 3. 3.
  Saner FH, Gieseler RK, Akiz H, Canbay A, Görlinger K. Delicate Balance of Bleeding and Thrombosis in End-Stage Liver Disease and Liver Transplantation. Digestion. 2013:135-144. doi:10.1159/000354400

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *