Skip to main content

Fysiologische veranderingen in de zwangerschap

Pulmonair / luchtweg

Fysiologische veranderingImplicaties
Hoger ademminuutvolume (door progesteron)Snellere inhalatie inductie
Respiratoire alkalose
(PaO2 3.7 – 4.2 kPa, compensatoir lager bicarbonaat, pH 7,42 – 7,44)
Behoud PaCO2 op zwangerschaps niveau
Diafragma verplaatsing waardoor
lager ERV, RV en FRC (20% minder vanaf 20 weken)​1​
Potentiële hypoxie in rug en Trendelenburg positie
20-60% hogere zuurstofconsumptie​1​
Toename thoraxdiameterDiafragmatische ademhaling
Mucosaal oedeem farynx, larynx en trachea.
Gezwollen arytenoid en stembanden.
Toename veneuze druk/oedeem door persweeën, preeclampsie en BLWI
Moeilijke luchtweg en bloedingsrisico bij pogingen

Cardiovasculair

Fysiologische veranderingImplicaties
CO verhoogd met 50% bij 30-32 weken
Toename maternale hartfrequentie (met 15-20/min)
Toename preload door toename bloedvolume
Rugligging bij a term verminderd CO met 25-30% vergeleken met left lateral tilt, door compressie van de vena cava. Left leteral tilt vanaf 18-20 weken zwangerschap​1​
Uterine bloedflow toename met 0.7L/min (10% van CO) Geen autoregulatie
Verminderde SVR, PVR en bloeddrukHypotensie tijdens anesthesie

Hematologisch

Fysiologische verandering Implicaties
Toename RBC volume (30%)
Toename plasma volume (50%)Dilutie anemie
Toename stollingsfactorenTrombo-embolische complicaties (DVT-profylaxe)
Afname albumine en colloïd osmotische drukOedeem, afname eiwitbinding van medicatie

Gastrointestinaal

Fysiologische verandering Implicaties
Gastro-oesofageale reflux 30-50% door:
Toename intra-abdominale druk
Afname lage oesofagiale sfincter tonus

Gastrine secretie bij de placenta stimuleert maagzuursecretie
Antacida profylaxe
RSI vanaf 18 weken​2​

48 uur na partus herstel (behoudens sfinctertonus), maskerventilatie weer mogelijk​3​

Renaal

Fysiologische veranderingImplicaties
GFR en renale bloedflow stijgtFysiologische daling van het serum creatinine
Verminderde reabsorptie capaciteit40% glycosurie aanwezig
Proteïnurie

CZS

Fysiologische veranderingImplicaties
Stuwing epidurale veneBloody tap komt meer voor
Afname epidurale ruimteToegenomen spreiding lokaal anestheticum: LA-dosisreductie van 25-30%
Toename gevoeligheid voor opioiden, sedativa, lokale anesthetica en dampvormige anestheticaAfname MAC, remming uteruscontracties
Plasma cholinesterase concentratie daalt met 25%Duur van succinylcholine iets verlengd

Lees verder: Anesthesie tijdens de zwangerschap

Referenties

  1. 1.
    Allman K, Wilson I, O’Donnell A, eds. Oxford Handbook of Anaesthesia. Oxford University Press; 2016. doi:10.1093/med/9780198719410.001.0001
  2. 2.
    Nejdlova M, Johnson T. Anaesthesia for non-obstetric procedures during pregnancy. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain. August 2012:203-206. doi:10.1093/bjaceaccp/mks022
  3. 3.
    Bogod DG. The postpartum stomach-when is it safe? Anaesthesia. January 1994:1-2. doi:10.1111/j.1365-2044.1994.tb03301.x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *