Skip to main content

GAS [2019]

Heeft de keuze van de anesthesietechniek (algehele t.o.v. regionale anesthesie) invloed op de neurologische ontwikkeling van kinderen op de leeftijd van 2 en 5 jaar?

Meer lezen

PROPPR [2015]

Geeft transfusie met plasma, trombocyten- en erytrocytenconcentraten in een verhouding van 1:1:1 in vergelijking met 1:1:2 een vermindering in mortaliteit bij traumapatiënten met massaal bloedverlies?

Meer lezen

CRASH-2 [2010]

Heeft vroege en korte toediening van tranexaminezuur (TXA) invloed op de mortaliteit, de incidentie van occlusieve gebeurtenissen en de hoeveelheid bloedtransfusie bij traumapatiënten met (een risico op) significant bloedverlies?

Meer lezen

CRASH-1 [2004]

Vermindert vroege corticosteroïdentoediening mortaliteit en invaliditeit in vergelijking met placebo bij volwassenen met traumatisch schedelhersenletsel?

Meer lezen