Skip to main content

CRASH-2 [2010]

Heeft vroege en korte toediening van tranexaminezuur (TXA) invloed op de mortaliteit, de incidentie van occlusieve gebeurtenissen en de hoeveelheid bloedtransfusie bij traumapatiënten met (een risico op) significant bloedverlies?

Meer lezen