Skip to main content

Massaal bloedverlies

Start

 • Benoem massale bloeding
 • Vraag hulp
 • Haal: fast flow fluid warmer (zoals Level One), cell saver, defibrillator
 • Luchtwegmanagement, geef 100% FiO2

Directe acties

 • Activeer Massa Transfusie Protocol (4:4:1 – RBC:plasma:trombocyten)​1​
  • Eén persoon wordt verantwoordelijk voor het handhaven van het protocol
 • Positioneer patiënt in Trendelenburg
 • Damage control resuscitation​2​
  1. Stop de bloeding
   • Compressie als mogelijk
   • Overleg operateur over chirurgische controle
   • Overweeg coiling door interventie radioloog
  2. Permissive hypotension
   • SBP ~ 80-90 mmHg​3​
   • Uitzonderingen:
    • Verdenking verhoogde ICP / severe traumatic brain injury (TBI):
     • European guideline on management of major bleeding​3​:
      • MAP > 80 mmHg
     • Brain Trauma Foundation; Management TBI​4​:
      • 50-69 jaar: SBP > 100 mmHg
      • 15-49 en > 70 jaar: SBP > 110 mmHg
    • Inschatting dat SBP 90 mmHg te laag is
  3. Lethal triad voorkomen/behandelen
   • Coagulopathie
   • Hypothermie
   • Acidose
  4. Couperen anticoagulantia (zie hieronder)
 • Geef groot IV/IO toegang (evt. traumasheet)
 • Geef tranexaminezuur 1 g (binnen 15 minuten)​5​
 • Indien obstetrische bloeding: behandel 4xT (Tone, Tissue, Trauma, Thrombin), geef direct fibrinogeen 2 g iv bij eerste transfusie pakket
 • Labafname
  • 2x type & screen, Hb, trombocyten, fibrinogeen, PT, APTT, ABG (incl. lactaat en geïoniseerd calcium)
  • ROTEM
  • Herhaal lab na elk transfusie pakket (4:4:1) of elke 30 minuten
 • Streef naar Ca++ > 1 mmol/L
  • NB: Plasma bevat geen calcium als gevolg van het gebruik van citraat-anticoagulans. Houdt rekening met de ontwikkeling van een hypocalciëmie

Secundaire acties

 • Start perfusor tranexaminezuur 1 gram/8uur IV​5​
 • Plaats arterielijn
 • Plaats temperatuursonde
 • Plaats CAD
 • Streefwaarden​3,6,7​:
  • Hb 4,3-5,5 mmol/L (of hanteer 4-5-6 flexinorm)
   • Te verwachten stijging Hb per eenheid RBC ± 0.6 mmol/l.
  • Fibrinogeen > 1,5 g/L (obstetrisch: > 2,5 g/L)
  • PT/APTT < 1,5 x referentiewaarde
  • Trombocyten 50-100 x 10^9/L (> 100 bij neurotrauma of aanhoudende bloeding)
  • iCa++ > 1 mmol/L
  • pH > 7,3
  • Temperatuur > 36 gr. C
  • pO2 > 12 kPa of SpO2 > 95%
  • pCO2 4,0-5,0 kPa
 • Zodra controle is verkregen over het bloedverlies en de hemodynamiek stabiliseert wordt overgegaan op streefwaarde/goal/target-gerichte (ROTEM) transfusie en eventueel extra stollingscorrectie. Deactiveer massa transfusie protocol.

Antagoneer anticoagulantia

Heparine

 • Werking: versterking ATIII
 • Meten: meet het effect van ongefractioneerde heparine met de aPTT
  • Overweeg een anti-Xa activiteitsmeting indien de aPTT onbetrouwbaar is
 • Antagonist: protamine (1:1 IE)

Laag-moleculair gewichtsheparine (LMWH)

 • Werking: 2–3× hogere antifactor Xa-activiteit en een zwakkere activiteit ten opzichte van trombine ten opzichte van heparine
 • Meten: niet routinematig
  • Een spiegelbepaling, middels een anti-factor Xa spiegel, kan overwogen worden bij obesitas, kreatinine klaring < 30 ml/min, zwangerschap, neonaten en kinderen
 • Antagonist: Overweeg protamine voor het couperen van LMWH bij een klinisch relevante bloeding. Effect onvolledig (1 mg per 100 aXa eenheden LMWH). Overweeg rFVII.

Vitamine K-antagonisten

 • Werking: Inhibitie van de vitamine K-afhankelijke gamma-carboxylatie van glutaminezuur van de stollingsfactoren II, VII, IX en X
 • Meten: INR, gestandaardiseerde PT
 • Antagoneren: 4-factoren-concentraat (cofact), plasma, vitamine K

Trombocytenaggregatie remmers

 • COX-1-remmers, remmen in lage dosering, irreversibel, de trombocytenaggregatie. Deze middelen hebben een werkingsduur tot zeven dagen na het staken van de behandeling.
 • P2Y12 remmers, clopidogrel, prasugrel en ticagrelor, zijn trombocytenaggregatieremmers die de binding van ADP aan de ADP-receptor, P2Y12, op de trombocyt voorkomen.
  • Clopidogrel en prasugrel worden pas werkzaam nadat ze in de lever zijn omgezet tot een actieve metaboliet, die vervolgens irreversibel bindt aan de P2Y12 receptor. Hierdoor hebben deze middelen een werkingsduur tot zeven dagen na het staken van de behandeling.
  • Ticagrelor daarentegen bindt direct en reversibel aan de ADP-receptor.
 • Meten: Multiplate-ASPI test
 • Antagoneren: Overweeg om bij ernstige en levensbedreigende gastro-intestinale, traumatische of intracerebrale bloedingen onder trombocytenaggregatie remmers gebruik een trombocyten transfusie te geven. Geen bewijs voor DDAVP.

NOACs

Rivaroxaban

 • Werking: directe Xa remmer
 • Meten: anti-Xa assay
 • Antagoneren: 4-factoren-concentraat (cofact) 25-50 E/kg

Apixaban

 • Werking: directe Xa remmer
 • Meten: anti-Xa assay
 • Antagoneren: 4-factoren-concentraat (cofact) 25-50 E/kg

Dabigatran

 • Werking: directe trombineremmer (directe II remmer)
 • Meten: TT of aPTT
 • Antagoneren: idarucizumab 5 g

Lees hier meer: Bloedverdunners.

Bij persisterende klinische coagulopathie en hemodynamische instabiliteit ondanks chirurgische controle en adequate stollingscorrectie (diffuus bloeden): overweeg rVIIa (Novoseven®)

Definitie massaal bloedverlies

 • 10 RBC’s / 24 uur
 • 1x circulerend volume / 24 uur
 • 50% circulerrend volume in 3 uur
 • Bloedverlies > 150 ml/min​8,9​

Vroege herkenning is lastig. De ATLS shock classificatie kan hierbij een indicatie geven van de ernst van het bloedverlies. Er zijn aanwijzingen dat base deficit een betere indicator voor het inschatten van de ernst van de shock is dan de ATLS classificatie​10​.

Classificatie hemorrhagische  shockIIIIIIIV
Bloedverlies (mL)≤ 750750 – 15001500 – 2000> 2000
Bloedverlies zwangere (mL)≤ 1000ca 2000ca 3000ca 4000
Bloedverlies (% bloedvolume)≤ 1515-3030-40> 40
Pols frequentie (per minuut)< 100100 – 120120 – 140> 140
BloeddrukNormaalNormaalVerlaagdVerlaagd
Polsdruk (in mmHg)Normaal of verhoogdVerlaagdVerlaagdVerlaagd
Ademfrequentie (per minuut)14-2020-3030-40> 35
Urineproductie (ml/uur)> 3020-305-15nihil
CZS / mentale toestandEnigszins ongerustDuidelijk ongerustOnrustig, verwardVerward, lethargisch
Base deficit (mmol/L)≤ 2> 2 ≤ 6> 6 ≤ 10>10
 • Klasse I: waarschijnlijk geen RBC noodzaak
 • Klasse II: mogelijk RBC noodzaak
 • Klasse III: RBC noodzaak
 • Klasse IV: massa transfusie protocol

ROTEM

Er zijn meerdere algoritmes bij trauma beschikbaar in de literatuur. Hieronder een voorbeeld .

ROTEM(A5)-geleide algoritme bij trauma en orthopedische chirurgie
ROTEM(A5)-geleide algoritme bij trauma en orthopedische chirurgie ​11​

Lees hier meer: ROTEM en Algoritmen.

Fibrinogeen dosis calculatie

Op basis van ROTEM

Gerichte verhoging in MCF[fib] (mm)Dosis (mg/kg BW)Dosis (g/80 kg BW)
4252
8504
12756
161008
 • Dosis fibrinogeen (g) = gerichte verhoging van A5FIB (mm) × lichaamsgewicht (kg) / 160
  • Bij hypovolemie of actieve bloeding kan de actuele verhoging minder zijn dan berekend
  • Correctiefactor (140–160 mm kg / g) hangt af van het werkelijke plasmavolume
  • Weinig data beschikbaar voor lichaamsgewicht < 20 en > 80 kg

Op basis van plasma concentratie

De stijging van plasma fibrinogeen bedraagt ongeveer 0,15 g/l per gram fibrinogeen dat is toegediend. Bij actieve bloedingen wordt vaak een begindosis van 1-2 g gehanteerd. Bij kinderen: 20-30 mg/kg.

Lees hier meer: Fibrinogeen dosering.

Referenties

 1. 1.
  Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. Transfusion of Plasma, Platelets, and Red Blood Cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 Ratio and Mortality in Patients With Severe Trauma: the PROPPR randomized clinical trial. JAMA. February 2015:471. doi:10.1001/jama.2015.12
 2. 2.
  Bogert JN, Harvin JA, Cotton BA. Damage Control Resuscitation. J Intensive Care Med. November 2014:177-186. doi:10.1177/0885066614558018
 3. 3.
  Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care. March 2019. doi:10.1186/s13054-019-2347-3
 4. 4.
  Carney N, Totten AM, O’Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. September 2016:6-15. doi:10.1227/neu.0000000000001432
 5. 5.
  Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. The Lancet. July 2010:23-32. doi:10.1016/s0140-6736(10)60835-5
 6. 6.
  Haas FJLM. Richtlijn Bloedtransfusie. CBO. http://nvb-trip-symposium.nl/wp-content/uploads/2017/08/Richtlijnbloedtransfusie2011.pdf. Published 2011.
 7. 7.
  Kozek-Langenecker SA, Ahmed AB, Afshari A, et al. Management of severe perioperative bleeding. European Journal of Anaesthesiology. June 2017:332-395. doi:10.1097/eja.0000000000000630
 8. 8.
  Hiippala S. Replacement of Massive Blood Loss. Vox Sanguinis. June 1998:399-407. doi:10.1111/j.1423-0410.1998.tb05449.x
 9. 9.
  Crosson JT. Massive Transfusion. Clinics in Laboratory Medicine. December 1996:873-882. doi:10.1016/s0272-2712(18)30243-9
 10. 10.
  Mutschler M, Nienaber U, Brockamp T, et al. A critical reappraisal of the ATLS classification of hypovolaemic shock: Does it really reflect clinical reality? Resuscitation. March 2013:309-313. doi:10.1016/j.resuscitation.2012.07.012
 11. 11.
  Görlinger K, Pérez-Ferrer A, Dirkmann D, et al. The role of evidence-based algorithms for rotational thromboelastometry-guided bleeding management. Korean J Anesthesiol. August 2019:297-322. doi:10.4097/kja.19169

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *