Skip to main content

Vertraagd ontwaken

Start

 • Benoem vertraagd ontwaken
 • Luchtwegmanagement en geef FiO2 100%
 • Check monitoring en verzeker adequate O2-toediening en ventilatie

Directe acties

 • Check dat alle anesthetica zijn gestaakt (IV en inhalatie)
 • Stimuleer de patiënt, neem EMV-score af
 • Maak DDx
 • Sluit metabole oorzaak uit
  • Lab afname: ABG met glucose
  • Meet temperatuur
 • Check medicatie doseringen, interacties en sluit medicatie verwisseling uit
 • Overweeg om te antagoneren
  • Opiaten: Naloxon 0,04 mg tot 0,4 mg IV
  • Opiaten: Flumazenil 0,2 mg tot 1mg
  • Check TOF. Bij rocuroniumgebruik: overweeg sugammadex
 • Voer neurologisch onderzoek uit
  • Pupil reactie
  • Stamreflexen: cornea en kokhalsreflex
 • Overweeg consult neurologie en aanvullend onderzoek
  • Labafname: incl. TSH en vrij-T4
  • Beeldvorming brein

Differentiaal diagnoses

 • Farmacologisch
  • Resteffect medicatie
   • Premedicatie (benzodiazepines, antihistaminica)
   • Inductie of onderhoud medicatie
   • NMBA
   • Afname metabolisme, excretie of eiwitbinding
    • Pseudocholinesterase deficiëntie
  • Toename gevoeligheid voor medicatie
   • Ouderen
   • Medicatie interacties
   • Nier- of leverziektes
   • Hypothermie
   • Biologische variabiliteit
 • Metabole oorzaken
  • Nier- of leverproblematiek (encephalopathie)
  • Hypothyreoïdie, myxoedeem coma
  • Bijnierschorsinsufficiëntie
  • Hypoxie
  • Hypercapnie
  • Hypoglycemie
  • Hypothermie
  • Hyponatriëmie
  • Sepsis
  • Maligne hyperthermie
 • Neurologische oorzaken
  • Hypoperfusie
   • Afname cardiac output
   • CVA
   • Embolie, trombus
   • Hyperperfusie
   • Verhoogde ICP
   • Subdurale of epidurale bloeding
   • Cerebraal oedeem
   • Insult, lokaal anesthetica intoxicatie

​1​

Referenties

 1. 1.
  Sinclair RCF, Faleiro RJ. Delayed recovery of consciousness after anaesthesia. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain. June 2006:114-118. doi:10.1093/bjaceaccp/mkl020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *