Skip to main content

Intraoperatieve awareness

Het bij bewustzijn komen tijdens algehele anesthesie en het herinneren van deze episode postoperatief. Engelstalig: ‘explicit recall’. Inductie en uitleiding telt voor deze definitie niet mee.

Incidentie

 • 1-2 op 1000 operaties
  • Grote studie uit 2000 in Zweden​1​: 0,1% en 0,18% bij gebruik van NMBA
  • Grote studie uit 2004 in USA​2​: 0,13%
 • NAP (2014): 1 op 19 000
 • Bij hoogrisico patiënten: 1 op 100 (kans 10x groter)

Risicofactoren

 • Chronisch gebruik van alcohol of psychoactieve medicatie
 • Awareness tijdens eerdere operatie
 • Intubatieproblemen bij een (al dan niet onverwacht) moeilijke luchtweg
 • Hartchirurgie
 • Sectio caesarea
 • Acute trauma chirurgie
 • Gebruik van continue spierverslappers
 • Lachgas-opioidanesthesie
 • Hoge ASA-klasse (IV en V)
 • Slechte hemodynamische toestand ongeacht de oorzaak​3​

Hyponosedieptemonitor (BIS)

Compacte EEG-monitor ter detectie van inadequate hypnose. de bispectral index-(BIS)-monitor is het bekendst. Andere monitoren zijn SedLine, de Narcotrend en de entropiemodule. De meeste studies zijn gedaan met de BIS-monitor:

 • B-Aware trial (2004) ​3​
  • Multicenter RCT
  • BIS-gestuurd protocol versus routinematig anesthesiologische zorg
  • Incidentie awareness
   • BIS-groep: 0,16% (2/1225)
   • Controle-groep: 0,89% (11/1238)
  • Absolut risk reduction (ARR): 0,73%
  • Commentaar:
   • BIS superieur
   • Onnauwkeurigheid (brede betrouwbaarheidsintervallen)
   • Alleen hoog risicopatiënten voor awareness
 • B-unaware trial (2008) ​4​
  • Singlecenter RCT
  • BIS-gestuurd protocol versus end tidal anesthetic concentration (ETAC)-gestuurd protocol
  • Incidentie awareness
   • BIS-groep: 0,21% (2/967)
   • ETAC-groep: 0,21% (2/974)
  • Absolut risk reduction (ARR): 0%
  • Commentaar
   • BIS superioriteit niet aangetoond
   • Onnauwkeurigheid (brede betrouwbaarheidsintervallen)
   • Alleen hoog risicopatiënten voor awareness
 • BAG-RECALL-trial (2011) ​5​
  • Singlecenter RCT, vergelijkbaar met B-unaware alleen grotere groep
  • BIS-gestuurd protocol versus end tidal anesthetic concentration (ETAC)-gestuurd protocol
  • Incidentie awareness
   • BIS-groep: 0,28% (8/2861)
   • ETAC-groep: 0,07% (2/2852)
  • Absolut risk increase (ARI): 0,21%
  • Commentaar
   • BIS superioriteit niet aangetoond, superioriteit van ETAC protocol is niet overwogen
   • Alleen hoog risicopatiënten voor awareness
 • MACS-trial (2012) ​6,7​
  • Effectiveness RCT
  • BIS-gestuurd protocol versus ETAC
  • BIS-gestuurd protocol versus routinematig anesthesiologische zorg
  • Incidente awareness
   • BIS-groep: 0,05% (3/6076)
   • ETAC-groep: 0,12% (11/9376)
   • Controle-groep: 0,15% (5/3384)
  • Commentaar
   • BIS superioriteit niet aangetoond
   • Ongeselecteerde groep, geen hoogrisico patiënten
 • Cochranereview (2014) ​8​ demonstreerde een sifnificant effect van BIS-gestuurde anesthesie t.o.v. routineanesthesie op basis van klinische verschijnselen van awareness. Dit effect werd niet gezien wanneer er gebruik van ETAC werd gemaakt
  • BIS-gestuurde anesthesie bij inhalatieanesthesie verminderde de volatiele anesthesieconsumptie en postoperatief hersteltijd van relatief diepe anesthesie
 • Cochranereview (2019) ​9​ toont dat BIS-gestuurde anesthesie het risico op awareness kan verminderen en vroege hersteltijden (enkele minuten) kan verbeteren, maar geen bewijs van een verschil tussen BIS-geleide anesthesie en ETAC-geleide anesthesie.
  • BIS monitoring verminderde de incidentie van awareness van 9 per 1000 naar 3 per 1000 (OR 0,36, 95% BI 0,21-0,60; 27 studies; 9765 deelnemers)

Concluderend zijn zowel BIS- als ETAC-gebaseerde protocollen effectief om de incidentie van awareness te verminderen bij zowel hoogrisico patiënten als ongeselecteerde patiënten. Daarbij kan BIS-monitoring bij inhalatieanesthesie de inhalatieanesthesieconsumptie en postoperatieve hersteltijd verminderen.

Bij anesthesie bij patiënten die niet als hoogrisicopatiënten worden aangemerkt is het gebruik van een BIS-monitoring tot nog toe een beslissing die de anesthesioloog individueel moet nemen op basis van de aard van de procedure, voorkeurstechniek, noodzaak tot gebruik van spierverslappers. Ook economische overwegingen zijn hierbij belangrijk.

BIS EEG Monitoring

Basis EEG-golfvormen van het volwassen menselijke brein
Basis EEG-golfvormen van het volwassen menselijke brein
EEG veranderingen bij toenemende diepte van anesthesie
EEG veranderingen bij toenemende diepte van anesthesie

Referenties

 1. 1.
  Sandin RH, Enlund G, Samuelsson P, Lennmarken C. Awareness during anaesthesia: a prospective case study. The Lancet. February 2000:707-711. doi:10.1016/s0140-6736(99)11010-9
 2. 2.
  Sebel PS, Bowdle TA, Ghoneim MM, et al. The Incidence of Awareness During Anesthesia: A Multicenter United States Study. Anesthesia & Analgesia. September 2004:833-839. doi:10.1213/01.ane.0000130261.90896.6c
 3. 3.
  Myles P, Leslie K, McNeil J, Forbes A, Chan M. Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomised controlled trial. The Lancet. May 2004:1757-1763. doi:10.1016/s0140-6736(04)16300-9
 4. 4.
  Avidan MS, Zhang L, Burnside BA, et al. Anesthesia Awareness and the Bispectral Index. N Engl J Med. March 2008:1097-1108. doi:10.1056/nejmoa0707361
 5. 5.
  Avidan MS, Jacobsohn E, Glick D, et al. Prevention of Intraoperative Awareness in a High-Risk Surgical Population. N Engl J Med. August 2011:591-600. doi:10.1056/nejmoa1100403
 6. 6.
  Mashour GA, Shanks A, Tremper KK, et al. Prevention of Intraoperative Awareness with Explicit Recall in an Unselected Surgical Population. Anesthesiology. October 2012:717-725. doi:10.1097/aln.0b013e31826904a6
 7. 7.
  Mashour GA, Tremper KK, Avidan MS. Protocol for the “Michigan Awareness Control Study”: A prospective, randomized, controlled trial comparing electronic alerts based on bispectral index monitoring or minimum alveolar concentration for the prevention of intraoperative awareness. BMC Anesthesiol. November 2009. doi:10.1186/1471-2253-9-7
 8. 8.
  Punjasawadwong Y, Phongchiewboon A, Bunchungmongkol N. Bispectral index for improving anaesthetic delivery and postoperative recovery. Cochrane Database of Systematic Reviews. June 2014. doi:10.1002/14651858.cd003843.pub3
 9. 9.
  Lewis SR, Pritchard MW, Fawcett LJ, Punjasawadwong Y. Bispectral index for improving intraoperative awareness and early postoperative recovery in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. September 2019. doi:10.1002/14651858.cd003843.pub4

Suggesties of correcties? Contacteer ons via de contactpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *