Skip to main content

Verkouden kind

 • Definitie verkouden kind is lastig
  • Onderste luchtweginfectie vs bovenste luchtweginfectie
 • Bij kinderen 3-8 BLWI’s per jaar
 • Na een doorgemaakt luchtweginfectie houdt de periode van luchtweghyperactiviteit 4-6 weken aan
  • Risico op ongunstige luchtwegreacties in de perioperatieve periode (hoesten, luchtwegobstructie, saturatiedaling, laryngospasme en bronchospasme)

Stroomdiagram

Stroomdiagram het verkouden kind
Stroomdiagram het verkouden kind​1​
 • BLWI met risicofactoren: uitstel tot 2 weken na herstel
 • OLWI/pneumonie: uitstel tot 4 weken na herstel

Risicofactoren perioperative respiratory adverse events (PRAE’s)

 • Patiënt gebonden factoren
  • Longpathologie (o.a. astma, bronchopulmonale dysplasie, prematuriteit, RSV infectie, cystic fibrosis, pulmonale hypertensie)
  • Forse nasale congestie, overvloedige secreties, volle hoest,
  • Kinderen < 1 jaar
  • Passief roken
  • Heftige luchtweginfectie (duidelijke algehele malaise/ koorts > 38,5ºC/ dyspnoe/ piepen/ otitis media)
  • Ernstige myopathie met verminderde hoestkracht en/of slikstoornissen
 • Anesthesie gebonden factoren
  • Luchtweginstrumentatie (bronchoscopie)
  • Luchtwegmanagement (endotracheale intubatie > larynxmasker > masker)
  • Anesthesie middelen (desfluraan > sevofluraan > propofol)
  • Ervaring van anesthesist
 • Ingreep gebonden factoren
  • KNO
  • Oogheelkunde
  • Bovenbuikchirurgie
  • Hartchirurgie
 • Organisatorische factoren
  • Al eerder uitgestelde ingreep
  • Zeer frequente BLWI’s

Anesthesiologisch plan

Premedicatie

 • Salbutamol, Ipratropium, Glycopyrolaat of Atropine op indicatie, weinig winst te verwachten​2​. Salbutamol risicoreductie op PRAEs met 35%​3​
 • Midazolam en opioïden: verhoogt de O2 behoefte in de uitslaapkamer ​1​
 • Xylomethazoline om kapventilatie vergemakkelijken, maar voorkomt problemen t.g.v. luchtweghyperreactiviteit niet

Peroperatief

 • Inductie en onderhoud: sevofluraan of propofol
 • Luchtweg: endotracheale intubatie moet bij voorkeur worden vermeden, met name bij jonge kinderen. Een larynxmasker (LM) kan echter ook gepaard gaan met complicaties, in mindere mate dan bij gebruik van een tube ​1​
 • Uitleiding: wakkere detubatie versus diepe detubatie geen verschil ​4,5​

Referenties

 1. 1.
  Bax-Vermeire B, Megens H, Werff, van der D. Protocol SKA: Het verkouden kind. Anesthesiologie.nl – SKA. https://www.anesthesiologie.nl/uploads/files/KD_Protocol_SKA_Het_verkouden_kind.pdf. Published February 2008. Accessed January 2020.
 2. 2.
  Elwood T, Morris W, Martin LD, et al. Bronchodilator premedication does not decrease respiratory adverse events in pediatric general anesthesia. Can J Anesth/J Can Anesth. March 2003:277-284. doi:10.1007/bf03017798
 3. 3.
  von UNGERN-STERNBERG BS, HABRE W, ERB TO, HEANEY M. Salbutamol premedication in children with a recent respiratory tract infection. Pediatric Anesthesia. November 2009:1064-1069. doi:10.1111/j.1460-9592.2009.03130.x
 4. 4.
  von Ungern-Sternberg BS, Davies K, Hegarty M, Erb TO, Habre W. The effect of deep vs. awake extubation on respiratory complications in high-risk children undergoing adenotonsillectomy. European Journal of Anaesthesiology. September 2013:529-536. doi:10.1097/eja.0b013e32835df608
 5. 5.
  Patel R, Hannallah R, Norden J, Casey W, Verghese S. Emergence airway complications in children: a comparison of tracheal extubation in awake and deeply anesthetized patients. Anesth Analg. 1991;73(3):266-270. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1867418.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *