Skip to main content

Regionale anesthesie

Contra-indicaties

 • Geen toestemming
 • Allergie voor LA
 • Anstistolling afhankelijk van lokatie (mgl relatief)
 • Reeds bestaand perifere zenuwletsel of – aandoening (relatief)
 • 2e en 3e graads AV-blok

Complicatierisico

 • Geen of onvoldoende werking blok
 • Zenuwschade
  • Incidentie (> 6 maand aanhoudend): van 0,14 tot 0,9 per 1000 ​1–3​
 • LAST (lokal anesthetic systemic toxicity)
 • Hematoom
 • Infecties

Maximale doseringen

Lokaal anestheticumMax. dosering volwassenen Max. dosering kind
Levobupivacaïne2 – 3 mg/kg2 mg/kg (neonaat
2,5 mg/kg (> 1 jaar)
Ropivacaïne3 – 4 mg/kg2 mg/kg (neonaat)
2,5 mg/kg (> 1 jaar)
Lidocaïne4 mg/kg (+ A: 7 mg/kg)5 mg/kg
Prilocaïne7 mg/kg7 mg/kg
Articaïne7 mg/kg?

Dosisreductie

Overweeg dosisreductie bij de volgende groepen​5​:

 • Patiënten >70 jaar: dosisreductie 10-20%
 • Patiënten met een nierinsufficiëntie: dosisreductie 10-20%
 • Patiënten met leverfunctiestoornissen:
  • 1e block: normale dosis
  • Herhaald block (< 5 halfwaardetijden) of continue toediening: dosisreductie 10-50%
 • Patiënten met hartfalen:
  • Licht/mild: geen dosisreductie
  • Ernstig hartfalen óf herhaald block (<5  halfwaardetijden ) of continue toediening: dosisreductie 10-20%
 • Hypoalbuminemie:
  • Bij middelen met sterke eiwitbinding (levobupivacaine, ropivacaine): afhankelijk van mate van hypoalbuminemie lichte, matige of sterke dosisreductie toepassen
 • Zwangeren:
  • 1e trimester: géén of alleen kleine blocks met lage totale dosis
  • 2e en 3e trimester: dosisreductie
 • Neonaten en zuigelingen:
  • Lagere toxische grens. < 6 maanden: dosisreductie 30%.
 • Zieke kinderen:
  • Lagere toxische grens: dosisreductie

Additieven (volwassenen)

 • Adrenaline
  • 2,5-5 ug/ml (1:400.000 – 1:200.000)
  • Als testdosis bij detecteren van intravasculaire injecties
  • Verlengen duur blok en verlagen van piekspiegels
  • (Relatieve) contra-indicatie: bekende/ mogelijke schade aan zenuw of perineurale vascularisatie (diabeten of status na chemotherapie)
 • Clonidine
  • 0,5 -1 ug/kg toevoegen aan totaal toe te dienen volume
  • verlenging blokduur met 2 – 2,5 uur
 • Dexamethason
  • 4 – 8mg toevoegen (perineuraal of IV)
  • verlenging blokduur

Aanbevolen doseringen

BlokVolwassenenKinderen
Interscaleen10 – 25 ml0,2 ml/kg (max. 15 ml)
Supraclaviculair10 – 25 ml0,2 ml/kg (max. 15 ml)
Axillair1 – 5 ml / zenuw
15 – 25 ml totaal
0,1 – 0,2 ml/kg (max. 10 ml)
Femoraal10 – 20 ml0,2 – 0,3 ml/kg (max. 15 ml)
Saphenus5 – 10 ml0,1 – 0,2 ml/kg (max. 5 ml)
Distaal ischiadicus10 – 30 ml0,2 – 0,3 ml/kg (max. 15 ml)
 • Concentratie hangt af van indicatie
  • Chirurgisch blok
   • Ropivacaïne 5 – 7,5 mg/ml
   • Levobupivacaïne 3,75 – 5 mg/ml
   • Lidocaïne 15 – 20 mg/ml
  • Analgesie
   • Ropivacaïne 2 – 3,75 mg/ml
   • Levobupivacaïne 1,25 – 2,5 mg/ml

​6,7​

Referenties

 1. 1.
  Sites BD, Taenzer AH, Herrick MD, et al. Incidence of Local Anesthetic Systemic Toxicity and Postoperative Neurologic Symptoms Associated With 12,668 Ultrasound-Guided Nerve Blocks. Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2012:478-482. doi:10.1097/aap.0b013e31825cb3d6
 2. 2.
  Neal JM. Ultrasound-Guided Regional Anesthesia and Patient Safety. Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2016:195-204. doi:10.1097/aap.0000000000000295
 3. 3.
  Auroy Y, Benhamou D, Bargues L, et al. Major Complications of Regional Anesthesia in France. Anesthesiology. November 2002:1274-1280. doi:10.1097/00000542-200211000-00034
 4. 4.
  Barrington MJ, Watts SA, Gledhill SR, et al. Preliminary Results of the Australasian Regional Anaesthesia Collaboration. Regional Anesthesia and Pain Medicine. November 2009:534-541. doi:10.1097/aap.0b013e3181ae72e8
 5. 5.
  ROSENBERG P, VEERING B, URMEY W. Maximum recommended doses of local anesthetics: A multifactorial concept. Regional Anesthesia and Pain Medicine. December 2004:564-575. doi:10.1016/j.rapm.2004.08.003
 6. 6.
  Townsley P, Bedforth N, Nicholls B. A Pocket Guide to Ultrasound Guided Regional Anaesthesia. 1st ed. RA-UK; 2014.
 7. 7.
  NYSORA . New York School of Regional Anesthesia. . https://www.nysora.com/. Accessed January 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *