Skip to main content

Psychofarmaca gebruik

Psychotrope medicatie

GroepIndicatieWerkingOntwennig bij stakenContinuerenPerioperatieve bijwerkingenAandacht voor
MAO-iTherapieresistente depressieMAO-A-i: remming afbraak (nor)adrenaline, serotonine en tyramine
MAO-B-i: remming dopamine, tyramine
+Hypertensieve crisis
Serotonerg syndroom
Sympathicomimetica
Serotonerge medicatie
TCA’sDepressie en neuropathische pijn Presynaptische inhibitie van heropname van serotonine en noradrenaline. Tevens postsynaptisch effect++(/-)Anticholinerg, histaminerg en
α-adrenerg blokkerende
werking
Sympathicomimetica
Anticholinerge medicatie
SSRI’sDepressie en angst- en paniekstoornissen Selectieve remming van de heropname van serotonine (5-HT) in de synaptische overgang++Serotonerg syndroom
Trombocytenagg. remming
Serotonerge medicatie
Geen NSAID’s
AntipsychoticaSchizofrenie, schizoaffectieve stoornissen en psychosen Blokkade van postsynaptische dopamine type 2-(D2-)-receptoren++Dopaminerg, anticholinerg, histaminerg en α-adrenerg blokkerende werking
Clozapine; toxiciteit
Overige medicatie met
anticholinerge, dopaminerge of
α-adrenerg blokkerende werking
Warmtemanagement
Lithium Bipolaire stoornisOnbekend, smalle therapeutische breedte+/-Verlengde duur NMBA
Lithiumtoxiciteit
Spierverslapping
Nierfunctiebeinvloedende medicatie (NSAID / ACE-i / diuretica)
Vocht-electrolythuishouding

​1​

MAO-i en medicatie

Relatief veilige medicatie bij gelijktijdig gebruik MAO-i

GroepMedicament
OpiodenMorfine
Oxycodon
Sufentanil
Remifentanil
Alfentanil
Dipidolor (weinig literatuur)
Hypnotica / BenzodiazepinesPropofol
Thiopental
Etomidaat
Midazolam
Diazepam
SpierverslappersRocuronium
Cisatracurium
Vecuronium
Dampvormige anestheticaSevofluraan
Isofluraan
OverigeAtropine

Voorzichtigheid bij gelijktijdig gebruik MAO-i

GroepMedicament
Direct werkendesympaticomimeticaNoradrenaline
Isoprenaline
Adrenaline
Dobutamine
SpierverslappersMivacurium
Succinylcholine

Absolute contra-indicatie bij gelijktijdig gebruik MAO-i

GroepMedicament
OpioidenTramadol
Pethidine
Methadon
Indirect werkende sympaticomimeticaDopamine
Ketamine
Efedrine
SpierverslappersPancuronium
Lokaal anestheticaCocaine (KNO)

Referenties

  1. 1.
    Rasool F, Ghafoor R, Lambert D. Antidepressants and antipsychotics: anaesthetic implications. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. April 2011:166-169. doi:10.1016/j.mpaic.2010.12.012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *