Skip to main content

Competentieniveau’s kinderanesthesiologie

Categorie 1: Kinderanesthesioloog/anesthesioloog in een kindercentrum

Alle leeftijden inclusief neonaten en ex-prematuren tot 60 weken postconceptie, met uiteenlopende comorbiditeit en voor een breed scala aan operatieve ingrepen uitgezonderd on pump cardiochirurgie.

Categorie 2: Anesthesioloog in een algemeen ziekenhuis, met aandachtsgebied kinderanesthesie

  • Vanaf 4 weken tot 1 jaar met uitzondering van ex-prematuren tot 60 weken postconceptie en kinderen met ernstige comorbiditeit (ASA III met een niet-stabiel ingestelde aandoening of ASA IV, V ),
  • Kinderen van 1 jaar of ouder, mits ASA I, II of ASA III met stabiel ingestelde aandoening.
  • Verwacht groot bloedverlies, ernstige complicaties of de noodzaak tot postoperatieve beademing te verwachten zijn dienen niet te geschieden in algemene ziekenhuizen maar in een kindercentrum.

Categorie 3: Anesthesioloog in een algemeen ziekenhuis, die ook anesthesie aan kinderen toedient

  • Electieve anesthesiologische zorg aan gezonde kinderen van 1 jaar en ouder
  • Kinderen met een stabiele en goed gecorrigeerde onderliggende ziekte (ASA classificatie I en II).

Bovenstaande beperkingen gelden niet indien er sprake is van een spoed situatie.

​1​

Referenties

  1. 1.
    Molenbuur B. Richtlijn Anesthesie bij kinderen. NVA. https://www.anesthesiologie.nl/uploads/files/KD_Richtlijn_Anesthesie_bij_kinderen_def.pdf. Published 2017. Accessed February 12, 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *