Skip to main content

Evaluatie en Reanimatie van de pasgeborene

Evaluatie Pasgeborene

 • Ademhaling
  • Binnen 90 seconden
  • Goede spontane ademhaling begint vaak met krachtig huilen
  • Beoordeel frequentie, patroon
  • Apnoe, onregelmatig ademen en gaspen is abnormaal
 • Hartritme
  • Beoordeel door stethoscoop of ECG
  • Hartfrequentie < 100/min is abnormaal
  • Hartritme is de meest gevoelige indicator van een succesvolle respons op interventies
 • Tonus
  • Goede tonus: oa. flexiehouding
  • Slap als een lappenpop, meestal gepaard gaand met bewusteloosheid
 • Kleur
  • Kleur slechte weerspiegeling van de oxygenatie
  • Saturatiemeting betrouwbaar
   • Preductaal meten: rechter hand of pols

APGAR

Dient niet gebruikt te worden voor het nemen van beslissingen omtrent reanimatie.

Indicator0 Punten1 Punt2 Punten
AAppaeranceBlauw, bleekPaars, blauwe extremiteitenGeheel paars
PPolsGeen< 100> 100
GGrimas (reactie op stimulatie)Geen reactieGrimassenHuilen, hoesten, niezen
AActivity (spiertonus)Slap en geen activiteitZwakke tonusActieve motoriek, sterke tonus
RRespiratieGeen Langzaam, irregulair, zwak of gasping Huilen
 • Lage APGAR score bij 1 minuut (score 0-1) correleert niet met slechte uitkomst
 • Lage APGAR score bij 5 minuten is geassocieerd met mortaliteit en verhoogd risico op cerebrale parese​1​

Reanimatie

Start

 1. Benoem reanimatie pasgeborene
 2. Vraag hulp
 3. Start de klok
 4. Droog de pasgeborene af (behoud van temperatuur)
 5. Open de luchtweg, geef 5 insufflatiebeademingen

Directe acties

 • Evalueer tonus, ademhaling en hartfrequentie
 • Bij gaspen of apneu: open luchtweg, geef 5 insufflatiebeademingen
  • Suctie indien obstructie
   • Evt. door dik meconium, bloedklonters of vernix
   • 10-14F zuigcatheter
   • Pediatrische Yankauer (max. 5cm diepte)
   • tot 5 seconde om vagaal gemedieerde apneu of bradycardie te vermijden
  • 5 insufflatiebeademingen
   • Kamerlucht
   • Adequate longexpansie, ontwikkeling FRC
   • Stimuleerd surfactantproductie
 • Overweeg SpO2 + ECG monitoring
 • Herevalueer
  • Indien geen thorax excursies:
   • Controleer hoofdpositie
   • 2- persoontechniek, andere luchtwegmanoeuvres
    • Gebruikt evt. laryngoscoop (stimuleren + goede inspectie luchtweg)
   • Herhaal insufflatiebeademingen
   • SpO2 + ECG monitoring
  • Indien thorax excursies:
   • start positieve drukventilatie (30/min)
 • Herevalueer hartfrequentie
  • Indien niet meetbaar of < 60/min
   • start thoraxcompressies
   • 3 : 1 met beademing, nu FiO2 100%
 • Herevalueer elke 30 seconden

Aanvaardbare pre-ductale SpO2

2 min60%
3 min70%
4 min80%
5 min85%
10 min90%

Achtergrond

Insufflatiebeademingen

 • Optimale druk, duur en flow is nog niet duidelijk.
 • Eerste ademteugen: druk gedurende 2-3 seconden aan te houden om de longexpansie te bevorderen.
  • T-opzetstuk (‘Neopuff’) of BMV
 • NB. volumetrauma
  • Voldragen baby’s: max. druk 30 cmH2O,
  • pretermen: max. druk 20-25 cm H2O
  • Vijf maal gedurende tot 2-3 seconden per beademing.

Oxygenatie

 • Start reanimatie pasgeborene met kamerlucht
 • Zuurstof op geleide van aanvaarbare preductale SpO2
 • Start FiO2 100% bij start thoraxcompressie

Nadelen hoge FiO2: genereren vrije zuurstofradicalen, oxidatieve stress en reperfusieschade. Nadelige effecten op ademhalingsfysiologie, cerebrale circulatie en potentiële weefselschade door vrije zuurstofradicalen. Kamerlucht is aangetoond even effectief als 100% zuurstof bij pasgeborene met zuurstoftekort.

Intubatie

 • In quasi alle gevallen kan een pasgeboren baby gereanimeerd worden met behulp van masker-ballonbeademing
  • Blad: maat 0 voor preterme, maat 1 voor voldragen pasgeborene
  • Tube: 3 – 3.5 ongecufft
  • Zie Formules Kind

Thorax compressies

 • Twee technieken bij pasgeborene
  • Duim-cirkel methode (voorkeur)
   • Duimen op onderste derde gedeelte van sternum
   • Andere vingers omvatten de borstkas en ondersteunen de rug
   • Druk op sternum, niet op ribben
  • Twee-vinger-methode
   • Twee vingers ter hoogte van sternum, loodrecht op thorax
   • Andere hand ondersteund de rug
 • Thorax compressie tot minstens één derde van de voorachterwaardse diameter
 • Goede relaxatie van thoraxwand niet verhinderen

Vasculaire toegang

 • Voorkeur: navelvene (v. umbilicalis)
  • Bedek steriel
  • Ombindt t.h.v. de basis met navellind of burstnaad
  • Snijdt de navelstreng met scalpen, behoudt lengte van ca. 1 cm
  • Drie vaten: twee arteriën, één vene
  • Breng 3,5 of 5 Fr. umbilicale vene catheter tot ca. 5 cm in
  • Aspireer bloed, flush met 0,5 – 1 ml NaCl 0,5%
  • Trek navellind of burstnaad aan
 • Alternatief: IO-toegang
 • De endotracheale toegang is niet meer aanbevolen
Navelvene (v. umbilicalis)
Navelvene (v. umbilicalis)​2​

Medicatie en vocht

 • Adrenaline: 10mcg/kg IV of IO
 • Vocht: isotone kristalloïden 10ml/kg
 • Bloedtransfusie: leukocytenarme O Rhesus-negatieve RBC
 • NaBic: geen evidentie
 • Hypoglycemie: 3ml/kg glucose 10

Ethiek

 • Overwegen niet overgaan tot reanimatie of staken van reanimatie. In veel landen is het de algemene consensus niet over te gaan tot reanimatie in de verloskamer voor pasgeborenen met:
  • zwangerschapsleeftijd < 23 weken
  • geboortegewicht < 400g
  • anencefalie, of bevestigde trisomie 13 of 18
 • Reanimatie is bijna altijd geïndiceerd bij pasgeborenen met:
  • Zwangerschapsleeftijd gelijk aan of boven de 25 weken
  • Meeste kinderen met congenitale malformaties.
 • Als de prognose onzeker is of er is onvolledige informatie over de zwangerschap en de status van de pasgeborene, wordt gestart met reanimatie.
 • Onderbreken van de reanimatie kan aanvaardbaar zijn als deze na 10 minuten ononderbroken en adequate uitvoering niet resulteerde in een detecteerbaar hartritme. 
  • In dit geval is overleving zonder ernstige beperking immers zeer onwaarschijnlijk.

​2​

Referenties

 1. 1.
  Simon L, Hashmi M, Bragg B. statpearls. November 2019. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470569/.
 2. 2.
  Voorde, van de P. EPALS: European Paediatric Advanced Life Support. 5th ed. Niel, Belgium: European Resuscitation Council; 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *