Skip to main content

Epiglottitis

Acute epiglottitis (supraglottitis) bij de pediatrische populatie is een potentieel levensbedreigende bacteriële infectie van de supraglottische structuren (epiglottis, arytenoïden, aryepiglottische plooien), meestaal veroorzaakt door Haemophilus influenzae type B (Hib) of bèta-hemolytische streptokokken uit groep A. Door de komst van het Hib-vaccin in de jaren 80 is de presentatie van epiglottitis bij het kind drastisch afgenomen, terwijl de zeldzame presentatie van de volwassene consistent is gebleven.

De typische presentatie van acute epiglottitis is een kind van 2-6 jaar oud met ernstige keelpijn, dysfagie en een gedempte stem zonder hoesten of rhinorroe.

Kliniek

 • Ademhalingsproblemen: stridor, tachypneu, angst, weigeren om te gaan liggen, “snuiven” of “tripod” houding
 • Keelpijn, dysfagie, kwijlen, voorste nekpijn (op het niveau van het hyoid)
 • Gedempte “hete aardappel” stem of afonie
 • Duidelijke intrekkingen en moeizame ademhaling duiden op dreigend respiratoire insufficiëntie
 • Immuungecompromitteerde patiënten

Behandeling

 • Luchtwegmanagement is de eerste prioriteit​1–3​
 • Empirische antimicrobiële therapie gericht op de meest waarschijnlijke organismen:
  • Haemophilus influenzae type B
  • Streptococcus pneumoniae, inclusief stammen die penicillineresistent kunnen zijn
  • Groep A Streptococcen
  • Staphylococcus aureus, inclusief methicillineresistente S. aureus (MRSA)-stammen

Indien mogelijk bloedkweken en, bij geïntubeerde patiënten, epiglottische kweken alvorens start start antibiotica

Aandachtspunten luchtwegmanagement

 • Vermijd bij jonge kinderen (6 jaar of jonger) intraveneuze toegang, onnodig lichamelijk onderzoek (orofarynx of larynx onderzoek met een tongblad of andere instrumenten) en diagnostische tests die angst of huilen veroorzaken met abrupte luchtwegobstructie
 • Luchtwegvoorbereiding met luchtwegspecialisten: (kinder)anesthesioloog, otolaryngoloog en intensivist
  • Laryngoscoop, videolaryngoscoop, tubes met stylets (meerdere maten), fiberoptische bronchoscoop, set voor chirurgische dan wel naald cricothyrotomie
  • Supraglottische luchtwegen (bijv. LMA) zijn gecontraindiceerd
 • Luchtwegmanagement op de operatiekamer met otolaryngoloog aanwezig, voorkeur tot behouden spontane ademhaling
 • Inductie bij kinderen: sevofluraan met behoud spontane ademhaling
 • CPAP 10-15 cmH2O om bij inspiratie de bovenste luchtwegen open te houden
 • NMBA zijn gecontraindiceerd i.v.m. het risico van faryngeale spierrelaxatie en complete luchtwegobstructie
 • Laryngoscopie toont mogelijk een kersenrode epiglottis met omliggende structuren
  • Indien moeizame indentificatie van de glottisopening kan handmatige borstcompressies luchtbellen veroorzaken en helpen bij visualisatie
  • Gebruik een gecuffte endotracheale tube die 1-2 maten kleiner is
  • Na luchtwegmanagement voorkeur tot behouden CPAP i.v.m. het risico op postobstructief longoedeem.
 • Afhankelijk van het comfortniveau van de arts, kan een nasotracheale intubatie de voorkeur hebben voor een langdurige luchtweg bij kinderen

Referenties

 1. 1.
  Andreassen U, Husum B, Tos M, Leth N. Acute epiglottitis in adults. A management protocol based on a 17-year material. Acta Anaesthesiol Scand. 1984;28(2):155-157. doi:10.1111/j.1399-6576.1984.tb02033.x
 2. 2.
  Andreassen U, Baer S, Nielsen T, Dahm S, Arndal H. Acute epiglottitis–25 years experience with nasotracheal intubation, current management policy and future trends. J Laryngol Otol. 1992;106(12):1072-1075. doi:10.1017/s0022215100121784
 3. 3.
  Sobol S, Zapata S. Epiglottitis and croup. Otolaryngol Clin North Am. 2008;41(3):551-566, ix. doi:10.1016/j.otc.2008.01.012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *