Skip to main content

Hypotensie

Start

 • Benoem hypotensie
 • Overleg over chirurgische oorzaak met operateur
 • Vraag hulp
 • Haal: defibrillator
 • Geef FiO2 100%
 • Indien pulsaties afwezig: start BLS

Directe acties

 • Positioneer patiënt in Trendelenburg
 • Verifieer de meting
 • Geef fluidresuscitatie
 • Overweeg extra IV/IO-toegang
 • Geef vasopressor: overweeg efedrine, fenylefrine of noradrenaline IV
 • Overweeg bij refractaire ernstige hypotensie: bolus adrenaline IV (bijv. optitreren met 10 mcg IV)
 • Indien bradycardie: atropine 0,5mg IV, overweeg isoprenaline 5-20 mcg bolus en perfusor 0,02-2 mcg/kg/min, overweeg transcutane of transveneuze pacing
  • B-blokker intoxicatie: glucagon 0,1 mg/kg IV, z.n. herhalen na 5-10 minuten
  • Calciumkanaalblokkade: calciumgluconaat 1 gram IV
 • Indien tachycardie: sluit compensatoire sinustachycardie uit, afhankelijk van ritme: overweeg sedatie bij wakkere patiënt en gesynchroniseerde cardioversie, overweeg amiodaron
 • Formuleer DDx a.h.b. ABC-systematiek en behandel

Secundaire acties

 • Start noradrenaline
 • Plaats arterielijn
 • Geef extra IV-toegang
 • Overweeg centrale lijn
 • Maak TEE/TTE bij onduidelijke/cardiale oorzaak
 • Maak ECG
 • Labafname: ABG, Hb, electrolyten, calcium, lactaat en type & screen
 • Plaats CAD en monitor urineproductie

Differentiaal diagnoses

 • Airway/breathing
 • Circulatie
  • Shock, DDx:
   • Cardiogene shock: pompfalen
    • Verminderde contractiliteit: ischemie, myacarditis/pericarditis, myocardcontusie, cardiomyopathie, intoxicatie
    • Aritmieën: bradycardie, tachycardie
    • Klepdysfunctie: ernstige AoS, AoI of MI
   • Obstructieve shock: blokkade van de circulatie
    • Binnen hartvaatstelsel: longembolie, andere embolus
    • Buiten hartvaatstelsel: harttamponade, abdominaal compartiment syndroom, spanningspneumothorax, dynamische hyperinflatie, compressie vena cava
   • Hypovolemische shock: tekort aan effectief circulerend volume
    • Haemorrhagisch, vochtverlies
   • Distributieve shock: verlaagde systeemweerstand (vasodilatatie)
 • Neurologisch: oa. inklemming, neurogene shock
 • Metabool: electrolytstoornissen, hypoglycemie, hypothyreoïdie
 • Chirurgisch, mechanisch of vagale stimulatie

Lees hier meer: Systemische circulatie: de fysiologische wetten gerelateerd aan de kliniek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *