Skip to main content

ASA-classificatie

De ASA-classificatie is het American Society of Anesthesiologists classificatiesysteem voor fysieke status (algehele medische toestand). Dit artikel beschrijft de definities en geeft patiëntconditie voorbeelden bij elke klasse.

ASA-classificatie definities / voorbeelden

ASA DefinitieVoorbeeld
IGezonde patiënt Goede inspanningstolerantie; geen medicatie; geen roken, alcohol of drugs; geen obesitas, BMI < 30
IIMilde systemische aandoening zonder belemmeringRedelijke inspanningstolerantie; matig roker, sociaal alcoholgebruik; goed gereguleerde hypertensie, diabetes mellitus of milde COPD, obesitas BMI 30 – 40, zwangerschap
IIIErnstige systemische aandoening, beperking dagelijkse activiteit Matige tot slechte inspanningstolerantie; medicatie afhankelijk; één of meer ernstige aandoeningen zoals matig gereguleerde hypertensie, diabetes mellitus, COPD, morbide obesitas (BMI ≥40), actieve hepatitis, alcohol verslaving, pacemaker in situ, matig gereduceerde ejectiefractie; anamnestisch >3 mnd MI, CVA, TIA, of CAG/stents; eindstadium nierinsufficiëntie waarvoor dialyse; (ex) prematuur kind (leeftijd < 60 wkn post conceptie)
IVErnstige invaliderende systeemaandoening, constante levensbedreigingZeer slechte inspanningstolerantie; recent (< 3 maanden) MI, CVA, TIA, of CAG/stents; aanhoudend cardiale ischemie of ernstige klepdysfunctie, ernstig gereduceerde ejectiefractie, sepsis, DIC, ARDS of eindstadium nierinsufficiëntie zonder regelmatige dialyse
VStervende, overlijden < 24 uur zonder ingreepGeen inspanningstolerantie, hemodynamisch instabiel, zoals o.a. geruptureerd aneurysma, polytrauma, intracraniale bloeding met massawerking, ischemisch darmpakket als gevolg van  significante cardiale pathologie of  multiple orgaan/systeem falen
VIHersendood, Multi Orgaan Donatie

​1​

Gemodificeerde versies ASA-classificatie

Spoedgevallen

  • “E” (emergency surgery) duidt de classificatie tijdens een spoedgeval aan
  • Spoedgevallen zijn volgens de ASA geclassificeerd als ingrepen waarbij het uitstellen kan leiden tot een significante toename van blijvende schade of mortaliteit ​1​

Zwangeren

In sommige studies wordt gepropageerd om tevens een extra classificatie voor zwangeren te introduceren:

  • Aangeduid middels toevoeging van een “G” (gravidity)
  • Zwangerschap zou niet als chronische aandoening maar als bijkomend aandachtspunt met mogelijk speciefieke uitdagingen in de perioperatieve fase betiteld moeten worden ​2​

Referenties

  1. 1.
    ASA House of Delegates/Executive Committee. ASA Physical Status Classification System. American Society of Anesthesiologists. https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system. Published October 23, 2019. Accessed February 17, 2020.
  2. 2.
    Barbeito A, Muir HA, Gan TJ, et al. Use of a Modifier Reduces Inconsistency in the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification in Parturients. Anesthesia & Analgesia. April 2006:1231-1233. doi:10.1213/01.ane.0000198564.59290.ee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *