Skip to main content

Hydrocortison stress schema

Schema voor hydrocortison substitutie perioperatief bij bijnierschorsinsufficiëntie

Achtergrond

 • Bijnier produceerd 8-10mg cortisol per dag
 • Lichamelijke stress activeert de HPA-as waardoor toename productie cortisol
 • Chronisch gebruik van corticosteroïden kan leiden tot negatieve feedback op de HPA-as, waardoor daling productie cortisol
 • Perioperatief is er extra corticosteroïden nodig

Er zijn diverse glucocorticoïd stress schema’s voor volwassenen en kinderen. Dit schema is een voorbeeld.

Indicaties

 • Bijnierinsufficiëntie:
  • Primaire bijnierschorsinsufficiëntie: M. Addison, bijniermetastasen, bloeding, infecties zoals hiv of TBC
  • Secundaire bijnierschorsinsufficiëntie: hypofysetumor, syndroom van Sheehan, apoplexie, schedelhersen-trauma
  • Tertiaire bijnierschorsinsufficiëntie: Exogeen gebruik corticosteroïden
   • ≥ 3 weken, ≥ 7.5mg prednisolon/dag (of equivalent daarvan, zie schema)
   • Na staken herstel van de HPA-as. Duur herstelperiode is afhankelijk duur en dosering van de behandeling
   • Bij twijfel consulteer internist-endocrinoloog (Synacthentest?)

Equivalente dosis glucocorticoïden

MiddelRel. anti-inflammatiore werkingRel. mineralocorticoïde werkingEquivalente dosis (mg)
Cortisonacetaat0,80,825
Hydrocortison1120
Prednis(ol)on40,85
Methylprednisolon50,54
Dexamethason2500,75
Betamethason2500,75

​1​

Schema

Type operatieDefinitieGlucocorticoïd dosering
LichtLokaal Anesthesie
Operatieduur < 1 uur
Hydrocortison 25 mg IM/IV, 30-60 min vóór ingreep of bij prikken infuus
Dag 1 post-OK: Onderhoudsdosering
MatigBijv. vaatoperatie in been, arthroplastiekHydrocortison 25 mg IV, 30-60 min vóór ingreep, gevolgd door 75 mg/24h IV
Dag 1 post-OK: 50 mg hydrocortison/24h IV
Dag 2 post-OK: Onderhoudsdosering
GrootBijv. hemicolectomie, aorta-chirurgieHydrocortison 50mg IV, 30-60 min vóór ingreep, gevolgd door 150 mg/24h IV
Dag 1 post-OK: 100 mg hydrocortison/24h IV
Dag 2 post-OK: 50 mg hydrocortison/24h IV
Dag 3 post-OK: Onderhoudsdosering
 • Effect glucocorticoïden beoordelen door bloeddrukrespons en bepaling electrolyten
 • Bij hypotensie niet reagerend op adequate vloeistofresuscitatie denk aan bijnierschorsinsufficiëntie

Schema Kinderen

 • Indicatie: primaire, secundaire bijnierschorsinsufficiëntie en/of Glucocorticoïdengebruik ≥ 3 weken, ≥ 10mg/m2 hydrocortison /dag
 • Ongeacht type en duur operatie:
  • Bij inleiding 50mg/m2 hydrocortison, gevolgd door 60mg/m2 per dag, verdeeld over 6 giften à 4 uur
 • Formule van Mosteller voor berekenen lichaamsoppervlakte:
  • BSA= √((Lengte x Gewicht)/3600)
  • Body Surface Area in m2, Lengte in cm en Gewicht in kg
 • Voor neonaten dexamethason stress schema
 • Overleg laagdrempelig met kinderarts/endocrinoloog

​2​

Referenties

 1. 1.
  . Corticosteroïden, systemisch. Farmacotherapeutisch Kompas. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl. Accessed January 2020.
 2. 2.
  UMCG . Protocol Hydrocortison substitutie perioperatief bij bijnierschorsinsufficiëntie. . . Published March 2014. Accessed January 2020.